Et menneske bliver først til, når det fortælles

Portrætsamtalebog om Stig Dalagers værker

STIG DALAGER er blandt de mest oversatte danske nulevende skønlitterære forfattere med sine romaner og skuespil. Samtalerne forsøger at indkredse grunden til det. Samtalerne strakte sig fra sidst i december 2016 til slutningen af marts 2017. Det var en periode, hvor Stig Dalager udgav én roman ”Kvinde i et århundrede”, og én digtsamling ”Den tynde væg”, samt var til verdenspremiere på sit nye skuespil ”Journey in light and shadow” på The August Strindberg Repertory Theatre i New York, og en ny fortælling – “Rabbiens sidste dage” – med tegninger af Martin Bigum var på trapperne. Samtidig var der forhandlinger om amerikanske filmatiseringer af flere af hans værker.

”Med en værkliste på næsten 60 værker fordelt over romaner, skuespil, film og digte syntes det uoverskueligt, og jeg forudså, at arbejdet med samtalerne ville blive meget omfattende og nok også svært, men det viste sig at være lige modsat” skriver Michael Svennevig i forordet: ”Det blev til en både berigende, inspirerende og udfordrende rejse gennem et mangeforgrenet forfatterskab.”

Det omfattende indeks over de nævnte og omtalte titler sikrer, at bogen kan bruges såvel af nysgerrige læsere som af undervisere. Bagest er der filmlinks til to af Dalagers film, der er fyldigt omtalt. Der er med andre ord lagt op til en lystfyldt vandring igennem et meget omfattende forfatterskab. På samme måde som værkerne er rundet af et stort humanistisk engagement, er bogen drevet af entusiastisk interesse. Der er med andre ord ikke tale om en tør metodisk værkgennemgang, men snarere et kalejdoskopisk blik hen over genrer og temaer, der er tættere forbundne end man måske umiddelbart skulle tro. Så velkommen til et frisk bud på veje ind og ud af et stærkt og centralt placeret forfatterskab.

Dalager og Svennevig har tidligere samarbejdet i forbindelse med portrætsamtalebogen ”Ude på kanten.” (Epigraf, 2014), hvor bl.a. også Kirsten Thorup og Henning Carlsen medvirkede. Samtidig udkommer Michael Svennevigs ”JA TAK, TIL KAFFE. Samtaler & digte” – ligeledes på Forlaget Epigraf.

Se bogtraileren. 


Stig Dalagers roman om Søren Kierkegaard ØJEBLIKKETS EVIGHED er udkommet på det anerkendte forlag Iperborea i Italien under titlen L’UOMO DELL’ISTANTE.

Læs mere her

Stig Dalagers børnebog “En dukkes historier” er netop udkommet på arabisk. Senere følger Kirkegaard-romanen “Øjeblikkets evighed”.